г. Киров

г.Киров, ул. Карла Маркса 170
магазин "Планета Обуви"
тел. (8332) 226-536
 
e-mail: planetaobuvi@mail.ru